अफिसको_लागि_बिभिन्न_पोस्टहरुमा_कर्मचारी_आबश्यकता!#कृपया_ईच्छुक_ब्यक्तिहरुले_अफिस_टाईममा_कल_गर्नुहोला!!#CONTACT_NUMBER:- 01-4481720 / 9813199260 पुरुष-- 14 जना महिला-- 8 जना...

अफिसको_लागि_बिभिन्न_पोस्टहरुमा_कर्मचारी_आबश्यकता!#कृपया_ईच्छुक_ब्यक्तिहरुले_अफिस_टाईममा_कल_गर्नुहोला!!#CONTACT_NUMBER:- 01-4481720 / 9813199260 पुरुष-- 14 जना महिला-- 8 जना...

#अफिसको_लागि_बिभिन्न_पोस्टहरुमा_कर्मचारी_आबश्यकता!#कृपया_ईच्छुक_ब्यक्तिहरुले_अफिस_टाईममा_कल_गर्नुहोला!!#CONTACT_NUMBER:- 01-4481720 / 9813199260

पुरुष-- 14 जनामहिला-- 8 जनातलब-- 10,500---24,000

साथैMore____________________Online jobDuty:- 4 to 5 hourSalary:- 15,000 AbovePart Time/Full TimeHome Base/Office Base_____________________

#नोट:- पहिला आउनेलाई बिषेश प्राथमिकता दिईनेछ।पढेका-नपढेका सबैको लागि जब दिईनेछ।साथैबुझ्न आउदा डकुमेन्ट अनिवार्य ल्याउनुहोला।

Job type: 
full time,part time
Experience Requirements: 
Not requirements
Date posted:
2019-06-16
Job Id: 
2604430